You are here:
  • ››
  • ››
  • ››

Show simple item record

Field
Value
Schema
date.accessioned
2011-04-19T14:22:26Z
dc
date.available
2011-04-19T14:22:26Z
dc
identifier.uri
http://dspace.jorum.ac.uk/xmlui/handle/10949/14806
dc
description
This is a Welsh translation of <a href="http://www.nottingham.ac.uk/nmp/sonet/rlos/learndis/sexuality/">"Responses to Expressions of Sexuality."</a> Mae'r adnodd dysgu ailddefnyddiadwy hwn yn seiliedig ar senario am y ffyrdd y mae John, dyn gydag anableddau dysgu, yn mynegi ei rywioldeb. Mae'n edrych ar ymateb, barn a theimladau John ac yn eu cymharu gydag ymateb, barn a theimladau ei weithiwr gofal iechyd. Mae'n herio'r dysgwr i ystyried ei farn ei hun am y materion hyn. Mae'r adnodd hwn a mwy ar gael ar "Y Porth", sef llwyfan e-ddysgu cydweithredol y sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg. <a href="http://www.porth.ac.uk/cy/">http://www.porth.ac.uk/cy/</a>
dc
relation
WEB_LINK
dc
relation.uri
http://sonet.nottingham.ac.uk/rlos/learndis/rywioldeb/
dc
rights
Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales
dc
rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/
dc
subject
ukoer
dc
subject
learning disabilities
dc
title
Ymateb i fynegiant o rywioldeb1
dc
audience
HE
dc
subject.jacs3
Subjects allied to medicine
dc
subject.jacs3code
B000
dc
oer
true
jmd
resourceClass
WEB_LINK
jmd
community
Higher Education
jmd


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

 

Show simple item record

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales

My Account

Statistics